Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα   19.30΄ (7.30 μ.μ),  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020-ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων-CLLD/LEADER»
2ο Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας στην πρόσκληση με κωδικό 024.9iv  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
3ο Ρύθμιση κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κύπρου στην πόλη της Αριδαίας σύμφωνα με την αρίθ. 30/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4ο Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για «Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Αριδαίας» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ.-Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης
5ο 7η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2016.
6ο 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 της ΔΗΚΕΑ (αρίθ. 32/2016 Απόφαση Δ.Σ. ΔΗΚΕΑ)
7ο Ανάκληση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών. 
8ο Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον παραγωγό Μουταφτσίδη Γεώργιο του Παναγιώτη.
9ο Μη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών
10ο Χορήγηση ή μη θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών, στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας
11ο Έγκριση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων οικισμού Ριζοχωρίου Τ.Κ.Μηλέας (πρώην σχολική περιουσία)
12ο Έγκριση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Φιλώτειας  (πρώην σχολική περιουσία)
13ο Ανάθεση υλοτομικών εργασιών στο Δημοτικό Δάσος (Πρόμαχοι), για το έτος 2016
14ο Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων:
1. «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών υποδομών Δ.Ε. Αριδαίας»
2. «Συντήρηση αποστραγγιστικού τσιμενταύλακα Τ.Κ. Γαρεφείου»
15ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής   των    έργων:
1. «Μελέτη υδραυλική αρδευτικών δικτύων Τ.Κ.Λουτρακίου»
2. «Μελέτη υδραυλική αρδευτικών δικτύων Τ.Κ.Σωσάνδρας»
3. «Αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Αλμωπίας»
16ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής παραλαβής των   έργων:
1. «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Αριδαίας»
2. «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Εξαπλατάνου»
3. «Ασφαλτόστρωση  ΔΕ Αριδαίας»
4. «Συντήρηση τσιμενταυλάκων ομβρίων υδάτων εντός οικισμού  της ΔΕ Εξαπλατάνου (ΤΚ Χρυσής & Ίδας)»
5. «Συντήρηση – επισκευή  δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων ΔΕ Αριδαίας»
6. «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων ΔΕ Εξαπλατάνου»
7. «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων ΔΕ Αριδαίας» 
17ο Αντικατάσταση υδρονομέων, αρδευτικής περιόδου 2016 στις Τ.Κ.: Γαρεφείου, Πολυκάρπης, Νερομύλων και Σαρακηνών (οικισμός Κορυφής), λόγω παραιτήσεων.
18ο Αντικατάσταση μέλους από την «Επιτροπή Παραλαβής και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Έργων, μέχρι του ποσού των 5.869,14 ευρώ, Δήμου Αλμωπίας».
19ο Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  στην  Χαλκίδα   (09-11/6/2016) και έγκριση σχετικής πίστωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων είναι οι εξής:
- Υβριστικά σχόλια αφαιρούνται από το PASPARTOU NEWS
- Ανώνυμες καταγγελίες που δε συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από το PASPARTOU NEWS.
- Το PASPARTOU NEWS δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο ενός σχολίου.
- Τα σχόλια αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν το PASPARTOU NEWS.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης .
Η συντακτική ομάδα του PASPARTOU NEWS