ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ PASPARTOY NEWS  ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
paspartounews@gmail.com