Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου  2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο Λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος στον ΕΟΤ για παροχή σύμφωνης γνώμης του, σε ενέργεια τουριστικής προβολής που προωθεί ο Δήμος Αλμωπίας.

2ο Ορισμός εκπροσώπων στην Προγραμματική Σύμβαση με την Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πέλλας σχετικά με την παραχώρηση μηχανημάτων έργου.  

3ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός του έργου «Μελέτη Υδραυλική Αρδευτικών Δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας»

4ο Έγκριση της με αρίθ. 54/2015 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας, περί «ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»

5ο Έγκριση της με αρίθ. 55/2015 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας, περί «Έγκρισης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΔΔ ΚΕ.Κ.Π.-Α του Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2016».

6ο Έγκριση της με αρίθ. 79/2015 απόφασης της ΔΗΚΕΑ Δήμου Αλμωπίας, περί «Έγκρισης 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΑ, οικ.έτους 2015»  

7ο Λήψη απόφασης για ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) στο Δήμο Αλμωπίας

8ο  Υποβολή για έγκριση πίνακα εγγράφων προς εκκαθάριση αρχείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρίθ. πρωτ. 31391/02-11-2015 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

9ο Υποβολή για έγκριση πίνακα εγγράφων προς εκκαθάριση αρχείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρίθ. πρωτ. 31900/09-11-2015 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

10ο nΧορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον παραγωγό Ογρότη Άγγελο του Ιωάννη

11ο Χορήγηση άδειας για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Σλατίντση Νικόλαο του Γεωργίου

12ο Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 

13ο Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

14ο Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους

15ο Τροποποίηση της αρίθ. 324/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Ανανέωση συνδρομής του Δήμου Αλμωπίας  στην νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

16ο Λήψη απόφασης σχετικά με την αρίθμ. 409/19-12-2013 προσφυγή της εταιρείας ΜΗΤΣΚΑΣ ΑΘ.- ΝΙΤΣΗ Μ. ΟΕ για την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων στο Κέντρο διασκέδασης ΔΗΜΗΤΡΑ (αρίθμ. 1-2/2014 πρακτικά Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών)

17ο Καθορισμός του τρόπου πληρωμής του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων

18ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

19ο Αποδοχή χρηματοδότησης : «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών από πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο 5μηνης απασχόλησης» μηνός Ιουλίου 2015.

20ο Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης καυσίμων και επιλογή προμηθευτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων είναι οι εξής:
- Υβριστικά σχόλια αφαιρούνται από το PASPARTOU NEWS
- Ανώνυμες καταγγελίες που δε συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από το PASPARTOU NEWS.
- Το PASPARTOU NEWS δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο ενός σχολίου.
- Τα σχόλια αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν το PASPARTOU NEWS.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης .
Η συντακτική ομάδα του PASPARTOU NEWS