Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Για την ερχόμενη Τρίτη 8  Ιουλίου, στις  20:30΄   (8:30 μ.μ.),   είναι προγραμματισμένη  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα και
με τις  διατάξεις  του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο: Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.
2ο: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας  του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, σύμφωνα με το οποίο  δεν υποβλήθηκαν προσφορές -  Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισμού. Ανάθεση με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, για την Μαθητική Εστία Δήμου Αλμωπίας
4ο: Τροποποίηση της υπ.αριθ. 41/2014 Απόφασης Ο.Ε που αφορά την Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής
5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της υπ.αριθ.400/2013 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Εδέσσης.
6ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ.2000/2014 Απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου τμήματος VII.(αρ.πρωτ.30197/5-05-2014 Ελ. Συν).
7ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ.37 /2011 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (αρ.πρωτ:17361/18-06-2014 Δ. Αλμωπίας).
8ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ.146 /2014 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (αρ.πρωτ:16766/12-06-2014 Δ. Αλμωπίας).
9ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ.118/2014 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (αρ.πρωτ:16763/12-06-2014 Δ. Αλμωπίας).
10ο: Έγκριση των από 14-05-2014, 28-05-2014 και 04-06-2014 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων Θέρμανσης/κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (αρ.Διακ.8763/2014).
11ο: Αντικατάσταση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, λόγω παραίτησης.
12ο: Πρόσληψη  προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.
13οΜερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2014
14ο: ΄Εγκριση έκθεσης απολογισμού των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των υπηρεσιών  του Δήμου Αλμωπίας.
15ο: ΄Εγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος  στην  Κάτω Ροδωνιά της Τ.Κ. Τσάκων Δήμου  Αλμωπίας.
16ο: Διοικητική αποβολή ιδιοκτητών  από καταληφθείσα έκταση τμήματος δημοτικής οδού, που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Θεοδωρακείου. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.
17ο: Διοικητική αποβολή ιδιοκτήτη  από καταληφθείσα έκταση τμήματος δημοτικής οδού, που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Κωνσταντίας. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

18ο: Διοικητική αποβολή ιδιοκτήτη  από καταληφθείσα έκταση τμήματος δημοτικής οδού, που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Μηλέας. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων είναι οι εξής:
- Υβριστικά σχόλια αφαιρούνται από το PASPARTOU NEWS
- Ανώνυμες καταγγελίες που δε συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από το PASPARTOU NEWS.
- Το PASPARTOU NEWS δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο ενός σχολίου.
- Τα σχόλια αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν το PASPARTOU NEWS.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης .
Η συντακτική ομάδα του PASPARTOU NEWS